STRONA GŁÓWNA
KOLEKCJA ADLER
               ...Twoje oczy są naszą pasją
Informacja o prawach autorskich
Informacja o prawach autorskich firmy TIM-EX

Zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo autorskie i prawa pokrewne, wykorzystanie zdjęć bez zgody autora jest naruszeniem powyższego aktu prawnego. "Każdy kto przywłaszcza sobie autorstwo albo wprowadza w błąd co do autorstwa całości lub części cudzego utworu albo artystycznego wykonania, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3. Tej samej karze podlega, kto rozpowszechnia bez podania nazwiska lub pseudonimu twórcy cudzy utwór w wersji oryginalnej albo w postaci opracowania, artystyczne wykonanie albo publicznie zniekształca taki utwór, artystyczne wykonanie, fonogram, wideogram lub nadanie. Kto zaś w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w inny sposób niż określony powyżej narusza cudze prawa autorskie lub prawa pokrewne, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku."

Znak towarowy oraz marka są zastrzeżone zgodnie z Trade mark number: 005996475.


 
|
adler® Copyright© TIM-EX 2020STRONA GŁÓWNA|KOLEKCJA ADLER